NEDERLANDS | ENGELS
 
ensoc magazine is een kwartaaluitgave van F&B Specialisten in Energie & Milieu. De duidelijk omlijnde doelgroep bestaat uit beleidsmakers en voorlichters voor grote bedrijven, instellingen en de overheid.